chiusura posizione future dax del 01/12

Ieri 01/12 il derivato tedesco chiude a 4329. Eravamo
entrati LONG in mattinata a 4630,5 avevamo raggiunto il
reverse a 4570,5. Risultato della giornata -60 + 241,5 =
+181,5 punti.

Buona giornata

Commenti

thành nguyễn ha detto…
ra, sau đó một năm hoặc nửa năm sau là tự động đóng lại! Việc này cũng
có liên quan với qui luật vận hành của hai Nguyệt Lượng! Khả năng lớn
nhất là vì việc năng lượng không gian bao vây Thần giới thay đổi khiến
cho nhân loại tưởng lầm là Nguyệt Lượng đã tiếp xúc với nhau, làm ảnh
hưởng đến tính ổn định của không gian năng lượng giữa nhân giới và Ma
giới! Lúc này sẽ gây việc không gian giữa Nhân Ma yếu bớt đi hoặc là
biến mất từng bộ phận, hình thành những vết nứt không gian.

Phải biết rằng, đường kính trên đại lục ước chừng hai vạn ngàn thước,
còn khoảng cách giữa hai đại nguyệt cầu ước chừng mười vạn ngàn thước,
khoảng cách nguyệt cầu và đại lục vào khoảng năm mươi vạn ngàn thước! Vì
khoảng cách xa như vậy, nên những sinh vật trên đại lục mới cho rằng
Nguyệt Lượng ở trên đỉnh đầu họ. Kỳ thật, nếu trung tâm hai đại nguyệt
cầu cùng tâm của đại lục đối ứng nhau, vậy thì hai đại nguyệt cầu tuyệt
đối là ở hai bên của đại lục. Hơn nữa mỗi nguyệt cầu đều cách đại lục
một khoảng cách bằng nhau theo đường chim bay! Còn vì chướng ngại giữa
Nhân Ma hai giới, rất có thể chính vì những dao động trên bầu trời
nguyệt cầu mà sinh ra. tiếng anh cho người mới bắt đầu
học kế toán tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại đồng nai

http://kylin1st.com
http://cattleyavn.com
http://kenyseo.com
http://ngoduong89.com
trung tâm dạy kế toán
http://meomeo007.com
học kế toán tại huế
http://01embesexy.com
http://tradaboho.com
chung cư eco city long biên
http://nguoicodanh.net
http://chotruongyen.com
http://caubesieunhan.com


Nhưng, Địa Tinh chỉ dựa theo những tình huống hiện nay giữa không gian
Nhân Ma và sự vận hành của nguyệt cầu bây giờ! Hơn nữa những việc này
đều dựa vào tính toán và giả định, nên độ tin cậy cũng không phải quá
cao! Nhưng thôi kệ. Cho dù vết nứt Ma giới không phải sẽ mở ra vào năm
thứ ba, thì cũng đều chứng minh được trí tuệ siêu phàm của Địa Tinh rồi.
Dù thế nào đi nữa thì vết nứt Ma giới hẳn sẽ mở ra trong vòng mười năm.
Loại dữ liệu thông qua khoa học tính toán này việc sai sót cũng khá nhỏ